Ceresit Stop Pleśni - nakrętka z rozpylaczem

Data publikacji : 02-01-2019

Przedsiębiorca Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w nakrętka z rozpylaczem w butelce o pojemności 500 ml preparatu czyszczącego i dezynfekującego Ceresit Stop Pleśni może oddzielić się od butelki i odpaść, powodując rozpryśnięcie się środka czyszczącego. Jeżeli płyn dostanie się do oczu, może spowodować podrażnienia.

Przedsiębiorca Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w nakrętka z rozpylaczem w butelce o pojemności 500 ml preparatu czyszczącego i dezynfekującego Ceresit Stop Pleśni może oddzielić się od butelki i odpaść, powodując rozpryśnięcie się środka czyszczącego. Jeżeli płyn dostanie się do oczu, może spowodować podrażnienia.

Przedsiębiorca poinformował, że osobom, które kupiły ww. produkt, przysługuje zwrot ceny zakupu lub wymiany na inny produkt marki Ceresit o zbliżonej cenie.

Ogłoszenia o prowadzonej kampanii i sposobie postępowania z produktem wywieszono w sklepach oraz opublikowano na stronie internetowej spółki pod adresem: http://www.ceresit.pl/pl/uwaga.html.

Informacji związanych z kampanią udziela Henkel Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, e-mail: e-mail: ceresit.pl@henkel.com, tel.: 800 120 241).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2047).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

Źródło: http://uokik.gov.pl