Klimatyzatory przenośne EBERG ZIBU Z35HD

Data publikacji : 23-10-2019

Przedsiębiorca Harmann Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w klimatyzatorach przenośnych EBERG ZIBU Z35HD, wyprodukowanych w Chinach, mogło dojść do niewłaściwego ułożenia okablowania, co może prowadzić do przegrzania się i pożaru urządzenia.

Przedsiębiorca Harmann Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w klimatyzatorach przenośnych EBERG ZIBU Z35HD, wyprodukowanych w Chinach, mogło dojść do niewłaściwego ułożenia okablowania, co może prowadzić do przegrzania się i pożaru urządzenia.

Klienci są proszeni o powstrzymanie się od użytkowania urządzeń do czasu ich sprawdzenia przez serwis. Ogłoszenia o prowadzonej kampanii opublikowano na stronach internetowych pod adresami:

 Informacji związanych z kampanią udzielają: CLIMATEO.EU Sp. z o.o. oraz MAXAIR Arkadiusz Dragun (adres: ul. Ciepłownicza 54, 31-574 Kraków, tel.: 572 501 586, e-mail: serwis@eberg.eu).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2047).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

Źródło: http://uokik.gov.pl