Laptopy marki Panasonic Toughbook

Data publikacji : 09-05-2018

Przedsiębiorca Panasonic Marketing Europe GMBH, z siedzibą w Wiesbaden, Niemcy, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w laptopach przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych marki Panasonic Toughbook z serii CF-AX, CF-C2, CF-SX, modele: CF-AX2, CF-AX3, CF-C2, CF-SX1, CF-SX2, CF-SX3, CF-SX4 istnieje możliwość wystąpienie usterki, która może powodować ryzyko zapalenia się produktu.

Przedsiębiorca Panasonic Marketing Europe GMBH, z siedzibą w Wiesbaden, Niemcy, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w laptopach przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych marki Panasonic Toughbook z serii CF-AX, CF-C2, CF-SX, modele: CF-AX2, CF-AX3, CF-C2, CF-SX1, CF-SX2, CF-SX3, CF-SX4 istnieje możliwość wystąpienie usterki, która może powodować ryzyko zapalenia się produktu.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele komputerów zostaną powiadomieni o możliwości wystąpienia usterki i poproszeni o zastosowanie w laptopie narzędzia kontrolującego proces ładowania.

Informacji związanych z kampanią udziela Panasonic Marketing Europe GMBH pod adresem: toughbookbattery.helpdesk@eu.panasonic.com.

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015 r., poz. 322, ze zm.).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

Źródło: http://uokik.gov.pl