Motocykle marki Suzuki UK110

Data publikacji : 23-03-2020

Przedsiębiorca Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki Suzuki UK110, wyprodukowanych w Indonezji, z uwagi na niedostateczne zabezpieczenie do wnętrza włączników rozrusznika oraz sygnału dźwiękowego może przedostawać się kurz oraz wilgoć, prowadząc do znacznego pogorszenia kontaktu styków włączników, co powoduje problemy z uruchomieniem silnika lub użyciem sygnału dźwiękowego i zwiększa ryzyko wypadku.

Przedsiębiorca Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki Suzuki UK110, wyprodukowanych w Indonezji, z uwagi na niedostateczne zabezpieczenie do wnętrza włączników rozrusznika oraz sygnału dźwiękowego może przedostawać się kurz oraz wilgoć, prowadząc do znacznego pogorszenia kontaktu styków włączników, co powoduje problemy z uruchomieniem silnika lub użyciem sygnału dźwiękowego i zwiększa ryzyko wypadku.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 378 motocykli.

Producent powiadomi listownie wszystkich właścicieli motocykli objętych akcją o konieczności skontaktowania się z autoryzowaną stacją obsługi, w celu wymiany włączników rozrusznika oraz sygnału dźwiękowego na nowe, zmodyfikowane.

Informacji związanych z kampanią udziela Dział Serwisu Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. (adres: ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa; tel.: 22 32 94 137).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2047).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

Źródło: http://uokik.gov.pl