Notatka bezpieczeństwa firmy MDDHRM S.A. S.K.A. dotycząca poduszek masujących Shiatsu HRM 2 i Shiatsu HRM 3

Data publikacji : 30-11-2016

Niniejsza notatka bezpieczeństwa dotyczy aktualizacji przeciwskazań do stosowania poduszek masujących Shiatsu HRM 2 i Shiatsu HRM 3 o numerach seryjnych SN  000113L-SN 013016A

Osoby z wykrytą zakrzepicą odcinka szyjnego nie powinny stosowac ww. wyrobu.