Notatka bezpieczeństwa firmy Medtronic dotycząca wycofania z obrotu i używania niektórych partii urządzenia do embolizacji Pipe

Data publikacji : 29-10-2016

Firma Medtronic wykryła, że w przypadku produktów należących do rodziny Medtronic Neurovascular,  zaistnieć może ryzyko odklejenia pokrycia politetrafluoroetylenowego (PTFE) i oddzielenia od przewodu wprowadzającego. W związku z tym firma Medtronic zdecydowała o wycofaniu produktów. Problem ten dotyczy wszystkich partii produktów, z datą ważności (Use By Date) pomiędzy czerwcem 2017 a sierpniem 2019.