Pojazdy użytkowe KAWASAKI KAF820E/G, KAF1000E i KAF1000B

Data publikacji : 23-03-2020

Przedsiębiorca Probike Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w pojazdach użytkowych KAWASAKI KAF820E/G, KAF1000E i KAF1000B, wyprodukowanych w Japonii, wałek kierowniczy mógł zostać nieprawidłowo ustawiony względem przekładni kierowniczej. Może to spowodować niedostateczne dokręcenie śruby mocującej dolną część wału i wpłynąć na przyspieszone zużycie wypustów na wałku kierowniczym podczas użytkowania, co może doprowadzić do utraty sterowania i wypadku.

Przedsiębiorca Probike Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w pojazdach użytkowych KAWASAKI KAF820E/G, KAF1000E i KAF1000B, wyprodukowanych w Japonii, wałek kierowniczy mógł zostać nieprawidłowo ustawiony względem przekładni kierowniczej. Może to spowodować niedostateczne dokręcenie śruby mocującej dolną część wału i wpłynąć na przyspieszone zużycie wypustów na wałku kierowniczym podczas użytkowania, co może doprowadzić do utraty sterowania i wypadku.

Pojazdy użytkowe KAWASAKI KAF820E/G, KAF1000E i KAF1000B

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 12 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele pojazdów są informowani o prowadzonej kampanii i zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu wymiany wałka kierowniczego na poprawiony.

Informacji związanych z kampanią udziela Probike Sp. z o.o. (adres: ul. Rosoła 8c, 02-786 Warszawa; tel.: 22 535 33 15, e-mail: kontakt@kawasaki.pl).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2047).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

Źródło: http://uokik.gov.pl