Samochody Honda HR-V

Data publikacji : 22-11-2018

Przedsiębiorca Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w danych technicznych samochodów marki Honda HR-V, rok modelowy 2017, wyprodukowanych w  Japonii od 26.06. do 09.10.2018 r., podano nieprawidłową maksymalną masę holowanej przyczepy bez hamulców. Jest 700 kg, powinno być 650 kg. Nieprawidłowe dane widnieją w świadectwie zgodności COC oraz w instrukcji obsługi pojazdu a w konsekwencji w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu.

Przedsiębiorca Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w danych technicznych samochodów marki Honda HR-V, rok modelowy 2017, wyprodukowanych w  Japonii od 26.06. do 09.10.2018 r., podano nieprawidłową maksymalną masę holowanej przyczepy bez hamulców. Jest 700 kg, powinno być 650 kg. Nieprawidłowe dane widnieją w świadectwie zgodności COC oraz w instrukcji obsługi pojazdu a w konsekwencji w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte jest łącznie 143 pojazdy. Lista numerów VIN w załączniku.

Przedsiębiorca zadeklarował, że wszyscy posiadacze samochodów objętych kampanią zostaną wezwani na bezpłatną kontrolę i wymianę dokumentów.

Informacji związanych z kampanią udziela Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce (adres: ul. Puławska 381, 02-801 Warszawa; tel.: 801 811 711).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2047).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

Źródło: http://uokik.gov.pl