Samochody marki KIA Stinger CK

Data publikacji : 14-03-2019

Przedsiębiorca KIA Motors Poland, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA Stinger CK, wyprodukowanych w Korei Południowej, wiązka przewodów, znajdująca się w komorze silnika pojazdu może być podatna na ścieranie w newralgicznych miejscach poprzez kontakt z elementami nadwozia, uszkadzając izolację jednego lub więcej przewodów i powodując zwarcie elektryczne, potencjalnie prowadząc do termicznego uszkodzenia otaczających materiałów.

Przedsiębiorca KIA Motors Poland, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA Stinger CK, wyprodukowanych w Korei Południowej, wiązka przewodów, znajdująca się w komorze silnika pojazdu może być podatna na ścieranie w newralgicznych miejscach poprzez kontakt z elementami nadwozia, uszkadzając izolację jednego lub więcej przewodów i powodując zwarcie elektryczne, potencjalnie prowadząc do termicznego uszkodzenia otaczających materiałów.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 387 pojazdów. Lista numerów VIN w załączniku.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO KIA w celu dokonania stosownej naprawy.

Informacji związanych z kampanią udziela KIA Motors Poland (adres: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa; tel.: 22 546 40 25).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2047).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

Źródło: http://uokik.gov.pl