Samochody marki Mercedes Sprinter, Typ 907/910

Data publikacji : 09-04-2019

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes Sprinter, Typ 907/910,  wyprodukowanych w Niemczech, w cyfrowej instrukcji obsługi nie opisano prawidłowo punktów mocowania podnośnika samochodowego na osi tylnej. W drukowanej wersji instrukcji obsługi punkty mocowania podnośników samochodowych są jednak opisane prawidłowo. W przypadku, jeśli podnośnik samochodowy zostałby umieszczony w nieodpowiednim miejscu pojazdu, pojazd mógłby się zsunąć z podnośnika samochodowego. Skutkuje to zwiększonym ryzykiem odniesienia obrażeń.

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes Sprinter, Typ 907/910,  wyprodukowanych w Niemczech, w cyfrowej instrukcji obsługi nie opisano prawidłowo punktów mocowania podnośnika samochodowego na osi tylnej. W drukowanej wersji instrukcji obsługi punkty mocowania podnośników samochodowych są jednak opisane prawidłowo. W przypadku, jeśli podnośnik samochodowy zostałby umieszczony w nieodpowiednim miejscu pojazdu, pojazd mógłby się zsunąć z podnośnika samochodowego. Skutkuje to zwiększonym ryzykiem odniesienia obrażeń.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 40 pojazdów.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa) pod numerem infolinii 00 800 9 777 7777 lub tel. (22) 354 40 01.

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2047).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

Źródło: http://uokik.gov.pl