Świece w kształcie choinki (Pepco)

Data publikacji : 02-01-2019

Przedsiębiorca Pepco Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w świecach dekoracyjnych:

  • 294074 Świeca choinka metalik 18 cm
  • 294077 Świeca choinka metalik 23 cm

może dojść do pęknięcia i szybkiego wycieku wosku z przemieszczeniem się knota, co może skutkować pożarem.

Przedsiębiorca Pepco Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w świecach dekoracyjnych:

  • 294074 Świeca choinka metalik 18 cm
  • 294077 Świeca choinka metalik 23 cm

może dojść do pęknięcia i szybkiego wycieku wosku z przemieszczeniem się knota, co może skutkować pożarem.

Rozpoczęto procedurę odzyskania przedmiotowych wyrobów od konsumentów. Ogłoszenia o prowadzonej kampanii wywieszono w sklepach oraz opublikowano na stronie internetowej spółki pod adresem: https://pepco.pl/. Konsumenci mają możliwość zwrotu produktów w sklepach sieci Pepco i odebrania kwoty, za jaką zostały nabyte.

Informacji związanych z kampanią udziela Pepco Poland Sp. z o.o. (adres: ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań, tel.: 61 62 88 999).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2047).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

Źródło: http://uokik.gov.pl