Dodatkowa rekrutacja na praktyki wakacyjne 2017

Data publikacji : 17-05-2017
Informujemy, iż w związku ze zwiększoną liczbą miejsc dla praktykantów UKNF organizuje dodatkowy nabór na praktyki letnie dla studentów, którzy ukończyli ostatni rok studiów licencjackich, IV i V rok jednolitych studiów magisterskich lub I i II rok studiów magisterskich uzupełniających. Praktyki skierowane są przede wszystkim do  studentów kierunków ekonomicznych, matematycznych, prawniczych i informatycznych. Praktyki będą realizowane w lipcu, sierpniu i wrześniu, a czas ich trwania wynosi od 1 do 3 miesięcy. Na praktykę absolwencką może zostać przyjęta osoba, która w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia.  Czytaj więcej → Źródło: http://www.knf.gov.pl
...