Inspekcja Weterynaryjna (IW)

Data publikacji : 24-07-2016

Kompetencje IW obejmują ochronę zdrowia zwierząt i bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego oraz weterynaryjną ochronę zdrowia publicznego, poprzez m.in.:

1) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych,

2) badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego,

3) prowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej

4) sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego,

5) przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do GIS, kierującego siecią systemu RASFF w Polsce.

Organami Inspekcji Weterynaryjnej są:

  • Główny Lekarz Weterynarii,
  • Wojewódzki Lekarz Weterynarii,
  • Powiatowy Lekarz Weterynarii,
  • Graniczny Lekarz Weterynarii.

Dane kontaktowe - www.wetgiw.gov.pl